Blog

PRiSM wins Translational Neuroscience Prize 2018


Translationele neurowetenschap valt in de prijzen op de Dutch Neuroscience Meeting


Elk jaar in juni komen alle neurowetenschappers van Nederland twee dagen samen in de bossen van Lunteren. Dan worden de nieuwste wetenschappelijk resultaten gepresenteerd, belangrijke technische details uitgewisseld, en nieuwe samenwerkingen opgezet. Fundamentele neurowetenschap staat dus in het middelpunt van de belangstelling tijdens de Dutch Neuroscience Meeting (DNM2018), maar daarnaast komt er ook steeds meer aandacht voor het vertalen van onderzoeksresultaten naar toepassingen in de maatschappij. Sinds 2017 wordt de Translational Neuroscience Prize uitgereikt aan een onderzoeksgroep die een belangrijke bijdrage levert aan het verbinden van fundamenteel onderzoek met de maatschappij. Dit jaar gaat deze prijs naar het expertise center Erfelijke Neuro Cognitieve Ontwikkelingsstoornissen, Rotterdam Erasmus MC (ENCORE), en zal tijdens de DNM2018 in ontvangst genomen worden door dr. Geeske van Woerden, onderzoeker aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.

ENCORE werd in 2012 opgericht door hoogleraar in de neurowetenschappen Ype Elgersma om de vertaalslag van fundamenteel onderzoek naar de praktijk in het ziekenhuis en visa versa te versterken. ENCORE bestaat uit een interdisciplinair team van artsen en neurowetenschappers die als gemeenschappelijk doel hebben om nieuwe onderzoeksresultaten sneller naar de kliniek te brengen. De unieke combinatie van neurobiologische expertise van (vaak complexe) ontwikkelingsstoornissen van de hersenen en de uitgebreide ervaring met specialitische patiëntenzorg heeft al tot meerdere klinische trials geleid. ENCORE wordt geleid door onderzoeksdirecteur Ype Elgersma en klinisch directeur Henriëtte Moll.

De Translational Neuroscience Prize valt dit jaar te beurt aan ENCORE, met name voor het onderdeel PRiSM, dat onder leiding staat van Geeske van Woerden. PRiSM staat voor Pipeline for Rapid in silico, in vivo and in vitro Screening of Mutations. Dit is een snelle screeningstool om nieuwe mutaties (erfelijke factoren) te onderzoeken die gevonden zijn bij patiënten met hersenontwikkelingsstoornissen. Met een serie van relatief eenvoudige experimenten wordt snel een beeld verkregen van het effect van deze mutaties op hersencellen en de onderliggende mechanismen die bijdragen aan de pathologie. Dit is belangrijk voor het stellen van de juiste diagnose en uiteindelijke behandeling van de patiënt, maar levert tegelijk ook belangrijke nieuwe wetenschappelijke inzichten op. Hiermee werkt PRiSM dus zowel in het voordeel van de patiënt als de wetenschapper en is daarmee een uitstekend praktisch geïmplementeerd voorbeeld van hoe maatschappelijk relevant en fundamenteel onderzoek samen kan gaan en elkaar beiden versterken.

Juni 2018, Rotterdam.